BESTUUR

Het bestuur van Stichting de Brink ziet erop toe dat de gebouwen en 45 hectare grond aan de Duinweg en Grote Heklaantje volgens de statuten beheerd en ontwikkeld worden. Voor alle landerijen beschikt de Noorderhoeve over een EKO- en een Demeter-keurmerk. Het bestuur bestaat uit:

  • Ton Boots, voorzitter

  • Secretaris (vacant)

  • Paul Spiekermann, penningmeester

  • Siem Valkering, lid

  • Jan Mesu, lid

Gegevens ANBI en beleid 2020

Statuten

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Relevante links:

Stichting Grondbeheer

Stichting Demeter

1/1