VRUCHTBARE LANDBOUWGROND VOOR NU EN DE TOEKOMST OP DE NOORDERHOEVE

DOELSTELLINGEN

Landbouw

De Brink ziet erop toe dat de Noorderhoeve een duurzaam landbouwbedrijf is waar de vitaliteit van mensen, planten, dieren en de aarde voorop staat. De basis is de biodynamische landbouwmethode die uitgaat van de samenhang tussen bodem, omgeving en kosmos. De producten van de Noorderhoeve hebben het Demeter keurmerk.

Educatie

Naast de productie van vitaal voedsel biedt de Noorderhoeve ook grond voor educatie. De boeren en hulpboeren dragen hun kennis en ervaring uit door middel van rondleidingen, meewerkdagen en schooltuintjes. Het Grote Heklaantje is omgevormd tot leer-werkbedrijf en in het gehele bedrijf werken stagiaires mee voor hun leerproces.

Zorg

De Noorderhoeve biedt dagelijks een veilige werkplek aan mensen met een beperking. Door het contact met de dieren, de planten en natuur bouwen zij aan zelfvertrouwen en zelfrespect. Het werken op de boerderij schept nieuwe kansen voor hen in de maatschappij.

 

OVER ONS

De landerijen en boerengebouwen van de Noorderhoeve zijn eigendom van Stichting de Brink. De Brink is de onroerendgoedstichting van de Noorderhoeve die landbouwgrond veiligstelt en vruchtbaar houdt voor huidige en toekomstige generaties. Dat doet zij door grond aan te kopen en tegen zo laag mogelijke lasten ter beschikking te stellen aan de ondernemers van de Noorderhoeve. Dankzij De Brink kan dus telkens een nieuwe generatie boeren en hulpboeren op het land van de Noorderhoeve voedsel produceren in harmonie met plant, dier, mens en landschap. De Brink is enerzijds een terreinbeherende stichting en anderzijds de verbinding tussen alle mensen die vroeger, nu en in de toekomst op de Noorderhoeve wonen en/of werken.

 

Stichting de Brink is een ANBI. Dat betekent dat schenkingen, erfstellingen en legaten fiscaal aftrekbaar zijn. Met de verworven gelden kan De Brink bestaande landbouwgrond en gebouwen onderhouden en nieuwe landbouwgrond aankopen. Lees hier verder.

 

LOCATIES

1981

Oprichting Noorderhoeve

2006

Nieuwbouw Duinweg

2010

Aankoop Heklaantje

2014

Nieuwbouw Heklaantje
 
 

CONTACT

Contact

Heeft u een vraag aan Stichting de Brink? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt antwoord van voorzitter Ton Boots.

Uw bericht is succesvol verstuurd.

Stichting de Brink

p/a De Noorderhoeve
Duinweg 125
1871 AH Schoorl

 

erf@noorderhoeve.nl

www.stichtingdebrink.com